De reis van de ziel

Het woord Immram stamt uit een oud Iers woord: iomramh dat reis betekend. De reisverslagen van helden zijn eeuwen geleden vastgelegd in verhalen bundels die de titel dragen van Immram. Deze verhalenbundels zijn een bron van inspiratie!

De immram verhalen nemen ons mee naar verschillende plekken in de Keltische boven natuurlijke wereld of Andere Wereld. De Kelten geloofden dat deze  Andere wereld grensde aan de gewone werkelijkheid en soms overlapte. De Keltische bovennatuurlijke wereld bestaat als een aanvullende werkelijkheid die bezocht kan worden.  In onze hedendaagse visie kunnen we deze Andere Wereld zien als de opslagplaats voor de archetypen die onze waarneembare wereld bezielen en vormen.

Iedereen kon en kan deze Andere wereld bereiken door een spirituele Immram te ondernemen. Deze innerlijke reizen, ziele reizen worden ondernomen om hoeders en wezens te ontmoeten: die raad geven, ons doorheen veranderingen helpen, als inwijding in oude kennis en gebruiken, om belangrijke beslissingen te nemen, om te leren over natuurlijke wetten enz. De reis gaat net als in de oudheit, altijd over het water, de zee.

De Immrama zijn zelfontdekkingsreizen op de altijddurende zee van ons leven!