De reis van de ziel

De reizen vertellen ons over de verschillende plaatsen in de Keltische boven natuurlijke wereld. De Kelten geloofden dat deze  Andere wereld grensde aan de gewone werkelijkheid en soms overlapte. De Keltische bovennatuurlijke wereld bestaat als een aanvullende werkelijkheid die bezocht kan worden.  Het Bovennatuurlijke is de opslagplaats voor de archetypen die onze waarneembare wereld bezielen en vormen. Iedereen kon deze werelden bereiken met behulp van Immrama.

Deze innerlijke reizen, ziele reizen werden ondernomen om hoeders en wezens te ontmoeten: die raad geven, ons doorheen veranderingen helpen, als inwijding in oude kennis en gebruiken, om belangrijke beslissingen te nemen, om te leren over natuurlijke wetten enz. De reis ging altijd over het water, de zee.

De Immrama zijn zelfontdekkingsreizen op de altijddurende zee van ons leven!